0903 689 305 - 0903 689 385
Tiếng việt  English

Chi tiết

Món ăn Tết truyền thống của các nước Châu Á

Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy hàm lượng khí mêtan ở hố phun lửa cao bất thường, trong khi mẫu đất không có gì đặc biệt.

 Các nước Châu Á có một nền ẩm thực rất đa dạng, chính về thế những món ăn ngày Tết truyền thống cũng đều rất cầu kỳ với đặc trưng riêng.

 

Hotline tư vấn miễn phí
0903 689 305 - 0903 689 385