0903 689 305 - 0903 689 385
Tiếng việt  English

Chi tiết

Món ăn Tết truyền thống của các nước Châu Á

Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy hàm lượng khí mêtan ở hố phun lửa cao bất thường, trong khi mẫu đất không có gì đặc biệt.

 Các nước Châu Á có một nền ẩm thực rất đa dạng, chính về thế những món ăn ngày Tết truyền thống cũng đều rất cầu kỳ với đặc trưng riêng.